برنامه کلاسی مهر 98-97.pdf آمار
Uploaded 10/09/2018 13:47:04  -  Downloads 59 (جزییات فایل)

زمان مجموع بازدید ها میانگین
0800.0%
0700.0%
0600.0%
0500.0%
0400.0%
0300.0%
0200.0%
0100.0%
0000.0%
2300.0%
2200.0%
2100.0%
2000.0%
1900.0%
1800.0%
1700.0%
1600.0%
1500.0%
1400.0%
1300.0%
1200.0%
1100.0%
1000.0%
0900.0%
0800.0%

کشور مجموع بازدید ها میانگین
Iran  Iran2033.9%
ناشناخته  ناشناخته1932.2%
United States  United States610.2%
Germany  Germany46.8%
Denmark  Denmark23.4%
Italy  Italy23.4%
China  China23.4%
Canada  Canada11.7%
Finland  Finland11.7%
United Kingdom  United Kingdom11.7%
France  France11.7%

سایت مجموع بازدید ها میانگین
www.uploadina.com4169.5%
direct1728.8%
www.google.com11.7%

مرورگر مجموع بازدید ها میانگین
chrome  chrome3559.3%
firefox  firefox1016.9%
mozilla  mozilla58.5%
safari  safari58.5%
unknown  unknown35.1%
msie  msie11.7%

سیستم عامل مجموع بازدید ها میانگین
linux  linux2745.8%
windows  windows1830.5%
unknown  unknown1423.7%