برنامه کلاسی مهر 98-97.pdf آمار
Uploaded 10/09/2018 13:47:04  -  Downloads 65 (جزییات فایل)

زمان مجموع بازدید ها میانگین
1800.0%
1700.0%
1600.0%
1500.0%
1400.0%
1300.0%
1200.0%
1100.0%
1000.0%
0900.0%
0800.0%
0700.0%
0600.0%
0500.0%
0400.0%
0300.0%
0200.0%
0100.0%
0000.0%
2300.0%
2200.0%
2100.0%
2000.0%
1900.0%
1800.0%

کشور مجموع بازدید ها میانگین
ناشناخته  ناشناخته2030.8%
Iran  Iran2030.8%
United States  United States913.8%
Germany  Germany57.7%
Canada  Canada23.1%
Denmark  Denmark23.1%
Italy  Italy23.1%
China  China23.1%
France  France11.5%
Finland  Finland11.5%
United Kingdom  United Kingdom11.5%

سایت مجموع بازدید ها میانگین
www.uploadina.com4163.1%
direct2335.4%
www.google.com11.5%

مرورگر مجموع بازدید ها میانگین
chrome  chrome3756.9%
firefox  firefox1015.4%
mozilla  mozilla812.3%
safari  safari57.7%
unknown  unknown46.2%
msie  msie11.5%

سیستم عامل مجموع بازدید ها میانگین
linux  linux2944.6%
windows  windows1827.7%
unknown  unknown1827.7%